Učenici od 1. Do 5. Razreda su obilježili dan jabuke (tematska izložba) 21.10.2021 godine sa učiteljima Muhamedom Sakićem i Mersihom Jasiković