U svijetu se mjesec knjige obilježava  od 15.oktobra  do 15.novemba. Tim povodom učiteljica Nihada Ramić  je sa učenicima  novinarske sekcije uradila pano na temu „Oktobar – mjesec knjige“

U cilju promocije i važnosti knjige učenici su putem  referata, likovnih radova, eseja, istraživačkog rada realizovali izložbu.

Hodnik naše škole  je bogatiji sa brojnim crtežima ,likovnim radovima s akcentom  na  predstavljanjem lika i djela pisca Ahmeda  Hromadžića .

Tematska izložba otvorena je  12.11.2021.god.