Izazov Dabar Informatičar u Bosni i Hercegovini će se održati od 6. do 18. decembra/prosinca 2021 godine. Osnovni cilj izazova je promocija Informatike, kao i savremene nauke među učenicima osnovnih i srednjih škola. Za učešće na Dabar izazovu nije potrebno nikakvo predznanje niti se zahtjeva posebna priprema. Dabar Informatičar izazov je masovna priredba znanja i promocija Informatike i kompjutacionog načina razmišljanja namjenjena svim učenicima. Svi ponuđeni kratki zadaci su orginalni, izazovni i pristupačni svima. Dabar Informatičar izazov je preporučen za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Prema međunarodnim dogovorima svaki učenik ima pravo uzeti učešće na Dabar izazovu bez obzira na uspjeh u redovnoj nastavi. Izazov nije takmičenje i svi učenici na svojim časovima informatike treba da uzmu učešće, dakle bez biranja “boljih” i “talentovanijih” učenika.

Prijave za izazov Dabar informatičar izvršiti kod nastavnika informatike Jasmina Suljkanovića

Pravila za izazov možete preuzeti OVDJE