„Udruženje profesora i nastavnika informatike TK počinje sa realizacijom projekta Coding Cup TK 2021 koji podrazumijeva formiranje programerske lige sa ciljem razvijanja interesa mladih za programiranjem i pripreme učenika osnovnih i srednjih škola TK za predstojeća gradska/općinska i kantonalna takmičenja iz programiranja.

Programerska liga Coding Cup TK 2021 podrazumijeva:

  1. Unapređenje tehnika programiranja kod učenike kroz određene zadatke putem online platforme petlja.org
  2. Organizovanje zimske škole programiranja ukoliko to uvjeti budu dozvoljavali
  3. Podrška radu programerskih sekcija u osnovnim i srednjim školama TK putem platforme online.upinitk.ba

Programerska liga za sve zainteresirane učenike će se odvijati u isto vrijeme i to nedjeljom u vremenu od 09:00 – 12:00. Termini planirani za održavanje takmičenja su:

1.kolo nedjelja 21.novembar 2021.

2.kolo nedjelja 5.decembar 2021.

3.kolo nedjelja 19.decembar 2021.

Nakon završenog trećeg kola, sumiraju se ukupni rezultati iz prva tri kola te određeni broj najbolje rangiranih učenika (naknadno ćemo utvridit) će biti uključen u Zimsku školu programiranja o čijim detaljima ćete biti upoznati kasnije. Projekat podrazumijeva intenzivnu pripremu učenika za predstojeća takmičenja.

Linkovi za takmičenje će biti poslani isključivo učenicima koji su se prijavili na Coding Cup TK, kako učenicima osnovnih tako i učenicima srednjih škola.

Učenici osnovnih škola prijavu u programersku ligu mogu izvršiti putem linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6EggO38kF-hoIU5PE7O2izPj4UzZzeZzNBc5JJaaHPXUiEg/viewform?usp=sf_link

Učenici osnovnih škola na gradskom/općinskom i kantonalnom takmičenju mogu programirati u Pythonu, C i C++ ali je na državnom takmičenju programiranje obavezno u C++.