Ovo je poseban i važan dan za našu školu. I ove godine smo ovaj dan dočekali u znaku pandemije, ali i u ovim uvjetima riječ djeteta uspjela je da dopre do svih onih koji našu školu nose u svom srcu. Obilježili smo ovaj Dan škole kroz likovne, literarne radove, kroz igru, glumu i pjesmu.
Članovi likovne i literarne sekcije naše škole su pripremili izložbu za rođendan škole, sa nastavnicama Nihadom Pjanić, Amirom Gutić i Mirelom Mujanović.