Ucenici 5. i 2.razreda iz PS,,Rainci Donji“,su obiljezili Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3.decembar,a cilj je bio ukazivanje na potpuno i jednako uvazavanje ljudskih prava i ucesca u drustvu osoba sa invaliditetom,uspostavljenog od strane Generalne skupstine Ujedinjenih nacija 1982 godine.Obiljezavanjem ovog datuma se tezi ka podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte politickog,ekonomskog i kulturnog zivota.Na kraju radionice ucenici su imali jasnu poruku:,,Znanjem protiv predrasuda.“