Ovih dana, dugo isčekivani projekat uspostavljanja energetske efikasnosti u JU OŠ “RAINCI GORNJI”, uspješno je realizovan. Od 1964.godine, kada je škola počela sa radom, konačno je izvršena toplifikacija objekta centralne škole. Nakon što je u poslijeratnim godinama realizovan projekat izrade centralnog grijanja. U sklopu navedenog projekta toplifikacije instalirana je peć na bio masu kao zamjena za peć na čvrsto gorivo.

Ovom prilikom u ime menadžmenta škole, učenika i svih uposlenika zahvaljujemo se Vladi TK-a i Interreg IPA na uspješnoj realizaciji projekata. Ovim projektom naša škola, ne samo da je postala energetski efikasna, već je i prava ljepotica naše općine.