Završna aktivnost u okviru dvomjesečnog rada na projektu “Nije teško biti fin”je realizacija radionice”Dan dječije radosti”. Učenici Ic, IIIc i IVc područne škole Donji Rainci  su raznim aktivnostima učinili ovaj dan  posebnim i pokazali da je lijepo učiniti druge sretnim.

U prilogu fotografije rada.

Novinarska sekcija