Cilj projekta je izgraditi zdrave navike odlaganja e-otpada kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e-otpada u školama od strane učenika, roditelja i nastavnog osoblja.

Specifični ciljevi projekta

  • Upoznati stanovništvo sa e-otpadom, kao kategorijom otpada
  • Uključiti akademsku zajednicu, djecu i roditelje u proces zaštite životne sredine
  • Informisati 100.000 učenika iz 200 škola
  • Spriječiti zagađenje kroz sakupljenu količinu od 200.000 kg e-otpada
  • Uspostaviti praksu odlaganja, edukacije i predaje e-otpada kroz besplatnu ZEOS-ovu uslugu u školama

Na ovaj način će se osigurati kontinuiran doprinos zaštiti životne sredine od e-otpada, reciklirajući ga na pravi način putem ovlaštenog operatera ZEOS eko-sistem d.o.o.

Pozivamo roditelje i lokalnu zajednicu da nas podrže u projektu prikupljanja elektronskog otpada.