Naša škola je bila uključena u projekat “Zelena revolucija” tokom kojeg se vršila edukacija učenika i usvajanje navika o pravilnom odlaganju, reciklaži i mogućnostima ponovne upotrebe e-otpada, kao i prikupljanje e otpada.
Uz asistenciju nastavnika informatike i tehničke kulture u našoj skoli se realizovala prezentacija o e-otpadu u svim razredima. Također, ekološka sekcija je izvršila podjelu dostavljenih letaka i plakata, podsticala učenike na pravilno odlaganje e-otpada u toku trajanja projekta, te ih motivisala da uzmu učešće u projektu.
Zahvaljujemo svim učenicima, roditeljima, nastavnicima i predstavnicima lokalne zajednice koji su se odazvali pozivu i ukljucili u aktivnosti prikupljanja e otpada.
Škola koja skupi najviše kilograma e otpada od @zeosekosistem dobija pametnu tablu. Mi se nadamo, naša