U okviru Kampanje „HODAJ OPREZNO – VOZI SIGURNO“, policijski službenici posjetili su i našu školu u cilju poduzimanja preventivno-represivnih mjera na kontroli poštivanja saobraćajnih propisa koji se odnose na obaveze vozača prema pješacima i kretanje pješaka.

U okviru planskih aktivnosti, održali  su i edukativna predavanja učenicima iz oblasti saobraćajnih pravila, koja imaju za cilj podizanje  nivoa opće saobraćajne kulture svih učesnika u saobraćaju.