EVALUACIJA eTwinning projekta 

“Čitanje 100 književnih tekstova za slijepu i slabovidnu djecu”

Učenici lllc odjeljenja  kao ptedstavnici naše škole uzeli su učešće  u realizaciji eTwinning projekta „Čitamo 100 književnih tekstova za slijepu i slabovidnu djecu“. Projekt kojim smo željeli senzibilizirati učenike i javnost za slijepe i slabovidne osobe te pomoći slijepim i slabovidnim učenicima u čitanju.

Ovaj projekt smatram iznimno vrijednim za uključivanje učenika s oštećenjem vida u školu, te prihvaćanje i razumijevanje istih od strane vršnjaka.

Od samog početka projekta svi sudionici (i učenici i nastavnici) bili su iznimno motivirani.

Evaluaciju smo provodili tijekom projekta, na online sastancima, te na kraju evaluacijskim upitnikom i razmjenom iskustava na zadnjem online sastanku.

Tako je evaluacijski upitnik ispunilo 33 sudionika, 7 nastavnika i 26 učenika. Stoga velik broj učenika nije ispunio anketu, jer su u projekt bili uključeni i učenici osnovnih škola koji su u razgovoru sa svojim učiteljima proveli evaluaciju.

U anketi su ispitanici odgovorili ocjenjivanjem tvrdnji na skali od 1 do 5, pri čemu je 5 najviša ocjena.

Cijeli projekt su ocijenili vrlo visoko, kao i svoju motivaciju i emocije u projektu.

Budući da u školi trebamo raditi na očuvanju mentalnog zdravlja, smatramo da je važno da se sudionici osjećaju dobro i motivirano u projektu.

Aktivnosti koje su ocijenili kao najbolje su:

  • čitanje (video)
  • pedagoške radionice
  • suradnja više škola

Za 79% sudionika projekt je postigao svoj cilj, a njih 15% ga smatra djelomičnim.

Vrijednost ovog projekta očituje se u činjenici da je za 85% sudionika ovo bio prvi susret s eTwinning projektom te da su naučili raditi na eTwinning platformi.

91% sudionika želi ponovno sudjelovati u takvim projektima i općenito u eTwinning projektima.

79% sudionika naučilo je neke nove digitalne alate.

74% sudionika svoje znanje i iskustvo iz projekta može primijeniti u praksi, što je važno jer tu, između ostalog, služe i eTwinning projekti.

Sve u svemu, zadovoljni smo postignućima u projektu, postigli smo cilj, stvorili konačni rezultat i što je najvažnije, senzibilizirali učenike za slijepe i slabovidne osobe te olakšali čitanje slijepim i slabovidnim.

Edina Džafić