Konačne rang liste za nastavnike i asistente možete pogledati na linku