Učenici Područne škole u Donjim Raincima obilježili su Dan sigurnog interneta.

Putem ankete (realizovane u  viber grupi) učenici  su ponovili što su prethodno znali o sigurnosti na internetu.

Tokom radionice učenicima su prezentirani različiti sadržaji, koji imaju za cilj medijsko opismenjavanje i osposobljavanje  za sigurno korištenje medija i interneta tokom odrastanja. Potičući kod djece razvoj kritičkog mišljenja, prezentirani i analizirani su sadržaji  sa kojima se susreću u medijima, razgovarali o opasnostima na koje mogu naići prilikom korištenja interneta, te kako postupiti u tom slučaju. Djeca su  upoznala  pravila sigurnog korištenja interneta. Na inicijativu Evropske komisije već dugi niz godina u svijetu se obilježava Dan sigurnijeg interneta u cilju promoviranja sigurnog i odgovornog korištenja interneta i drugih digitalnih tehnologija.

Ovaj dan se u Bosni i Hercegovini obilježava od 2011. godinama inicijativu Centra za sigurni internet. Učinimo zajedno Bosnu i Hercegovinu sigurnijim mjestom za svu djecu!

Učenici su kao završnu aktivnost radionice osmislili   Brošuru /letak koja poučava o pravilima sigurnog ponašanja na internetu te su istu izradili i  podijelili   učenicima drugih odjeljenja.