Međunarodni dan maternjeg jezika i  njegovanje jezičke i kulturne različitosti.

Tokom povijesti u Bosni i Hercegovini u upotrebi su bila četiri pisma: glagoljica, ćirilica, arebica i latinica. Dva pisma glagoljica i ćirilica imala su bosansku nacionalnu varijantu i to uglatu glagoljicu i bosančicu. Povodom Dana maternjeg jezika učenici IX razreda su  upoznati  sa teorijskim aspektima pisama, ukazano  im je  na grafemske specifičnosti uz istodobno razvijanje sposobnosti pisanja na ovim pismima − preko konvertera. Također, u uvodnim razmatranjima učenicima je skrenuta pažnja i na važnost obilježavanja ovog datuma. Njegujmo naš jezik, čuvajmo našu kulturu i naš identitet.