Dan maternjeg jezika
Međunarodni dan maternjeg jezika obilježava se 21. februara u cijelom svijetu kao dan kad se ukazuje na važnost i značaj očuvanja maternjeg jezika kao jednu od najbitnijih značajki individualnog i kolektivnog identiteta. Maternji jezik je vrijedna baština koju imamo i koju treba da čuvamo, izučavamo i njegujemo. Maternji jezik je neotuđivo pravo svakog pojedinca. Pravilnom upotrebom jezika, u usmenoj i pismenoj formi, verbalnom i neverbalnom komunikacijom, razvojem govorničkih vještina, oplemenjujemo sebe, postajemo uspješniji i bolji ljudi. Postojimo samo onda kad imamo svoj jezik, a njegova ljepota i snaga riječi dobija puni značaj tek u dodiru s drugim jezicima i kulturama. Učenici područne škole u Donjim Raincima obilježili su Međunarodni dan maternjeg jezika nizom tematskih radionica kojima su prezentirali da njeguju kulturnu tradiciju maternjeg jezika, kao i da baštine svoju kulturu i jezičku tradiciju, koju treba pokazati drugima i ostaviti u amanet budućim generacijama. Video u nastavku: