Čitanjem referata o značaju 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kojeg je sa učenicima pripremio nastavnik historije Asim Pilavdžić, započeo je kulturno-zabavni program koji su pripremili nastavnici i učenici naše škole. Fotografije sa priredbe u nastavku: