Dan broja Pi(π)
Ljubitelji matematike 14. marta obilježavaju Dan broja Pi (π), zato što je vrijednost tog popularnog broja približno 3,14.
Pi je poznat i kao Arhimedova konstanta ili Ludolfov broj, a definiše se kao odnos obima i prečnika kruga. Na isti dan 1879. godine rođen je i Albert Einstein, jedan od najvećih fizičara svih vremena.
Ove godine smo Dan broja Pi obilježili zajedno sa učenicima naše škole uz razne aktivnosti. Kao glavni događaj obilježavanja održano je  takmičenje u recitovanju cifara broja Pi. Na takmičenju je učestovalo 13 učenika i ostvarili zavidne rezultate,  prva tri mjesta zauzeli su:
Prvo mjesto osvojila je Alić Nadja sa izrecitovanih 226 cifara, drugo mjesto osvojila je Lingo Lamija sa izrecitovanih 214 cifara, a treće mjesto osvojila je Selimović Šejla sa izrecitovanih 206 cifara.
Organizatori: AKTIV PRIRODNIH NAUKA