Naša škola je 15.3.2023. bila domaćin općinskog takmičenja iz Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti.
Takmicenje je organizovano za učenike VI, VII i VIII razreda.
Ostvareni su sljedeći rezultati:
VI razred:
1. Mehanović Amina – OS “Kalesija”
2. Selimović Medina – OS “Tojšići”
3. Ibralić Amna – OS “Memići”
Navedene učenice su se plasirale i na kantonalno takmičenje.

VII razred:
1. Dahalić Mirnesa – OS “Vukovije”
2. Suljkanović Almedina OS “Rainci Gornji”
3. Sinanović Belmin – OS “Tojšići”
 Sva tri ucenika su se plasirala na kantonalno takmičenje.
VIII razred
1. Hrustić Samra – OS “Kalesija”
2. Šišić Lamija – OS “Tojšići”
3. Džafić Dzenana – OS “Rainci Gornji”
Sve tri učenice su se plasirale na kantonalno takmičenje.