ZNAČAJ EKSPERIMENTA I PRAKTIČNOG RADA U NASTAVI

Ideja vodilja savremene nastave je Kineska poslovica:

„Što čujem – zaboravim.

Što vidim zapamtim.

Što napravim znam.”

Istrazivacki rad u nastavi uglavnom se odnosi na otkrivanje otkrivenoga i mjesto mu je u granicama pedagoške svrhovitosti, ali moguće je i izaći iz toga okvira, što se uglavnom čini kroz izvannastavne aktivnosti. Istraživačko učenje, kao jedan od oblika praktičnoga rada, vrlo je važno jer omogućava da znanja i sposobnosti ostaju trajniji i postaju primjenjivi u životnim situacijama.

Učenici su proučavali, eksperimentirali, istraživali i tražili uzročno-posljedične veze na izazvanim pojavama, između korištenih predmeta, uočavali zakonitosti, prirodne pojave i osjetili kako izgleda znanstveni pristup rješavanju problema. Izvodeći praktične radove učenici su usvajali znanja iz područja STEM- a na zanimljiv način.

Primjene pristupa u metodama kooperativnog učenja i problem solving metodi, u razrednoj  nastavi.REFLEKSIJA/EVALUACIJA  ČASOVA primjene u praksi i radu sa učenicima.

U prilogu link  refleksije.

https://youtu.be/HVFxJ8I5NF4

https://youtu.be/idwC7BLCrQE