Svake godine u prvoj sedmici mjeseca oktobra obilježava se “Dječija nedjelja”.
Nedjelja u kojoj se stavljaju u fokus prava djeteta uz realizaciju različitih kulturnih – obrazovnih, sportskih i drugih prigodnih aktivnosti.
Kroz radionice želja i ciljeva shvatili smo da zdravo rastemo samo ako brinemo o sebi, razgovaramo o našim postignućima, izdvajamo ono na što smo ponosni, postavljamo vlastite ciljeve, biramo prioritete i razvijamo vještine planiranja.  Dječiju nedjelju obilježili su nizom raznovrsnih aktivnosti: izradom panoa “Drvo naših prava" ~ Mreža prijateljstva ”stvarajući tako zajedničke radove duhom kooperativnosti.  Djeca su uživala u svom pravu na igru, dok su istovremeno poštovali pravila i pokazali toleranciju jedni prema drugima, učila da razlikuju ono na šta mogu da utiču od onog na šta ne mogu, zatim da prepoznaju neadekvatno ponašanje, a upoznati su i sa vidovima pomoći koje mogu da dobiju.
~Moje želje i ciljevi~

https://www.canva.com/design/DAFwswJUAwI/4H18ULzTQGOD6Z0sjW0xqA/watch