Integrirana – izvanučionička -terenska nastava.
Učenici uče iz neposrednog okruženja i stiču iskustveno znanje,koje je kvalitetnije i trajnije. Osnovna metoda učenja zapravo povezivanje nastave u prirodnom ambijentu, što osigurava učeniku postizanje takvo cjelovitog i snažnog doživljaja nastavnog sadržaja kroz : igru, pjesmu, druženje sa vršnjacima, opažanje, upoređivanje, mjerenje, opisivanje, zaključivanje i učenje o svijetu koji ih okružuje. Integrirano poučavanje još više dobija na značaju jer djeci omogućuje veliku razinu razumijevanja i motivacije pri učenju zato što o svijetu uče na njima prirodan, cjelovit način, stupajući u aktivan odnos s okolinom, doživljavajući je svim osjetilima i proučavajući je iz raznih aspekata.