Učenici područne škole ,,Rainci Donji”su učestvovali u Međunarodnom projektu ,,Drugačiji”,koji se odvijao povodom Dana osoba sa invaliditetom 3.12. i svojim trudom,radom i porukama nastojali su što bolje odraditi zadatke,a prije svega poslati važne poruke u svijet:,,Poštujmo različitosti,invaliditet se može desiti svakome,prihvati druge i drugačije.”
U projektu je sudjelovalo nekoliko zemalja,a mi smo veoma ponosni,jer smo bili dio veoma važnog projekta.
Fotografije u prilogu: