Zakonom o javnim nabavkama uređuje se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, utvrđuju pravila za postupke javnih nabavki, i to na način da se definišu prava, dužnosti, odgovornosti i pravna zaštita učesnika u postupku javne nabavke, te nadležnosti Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine  i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine.

Postupak javne nabavke odnosi se na postupke nabavke robe, usluga ili radova koje sprovodi ugovorni organ ili sektorski ugovorni organ, u skladu s odredbama  Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata.

PLAN NABAVKI

ODLUKE I RJEŠENJA

REALIZACIJA UGOVORA