Za sve eventualne primjedbe, komentare, pitanja… budite slobodni da nas kontaktirate na navedene kontakte.

Adresa: Kontakt:
Rainci Gornji,  75268 Rainci Gornji,  Kalesija T: (38735) 638 – 099
F: (38735) 638 – 099
W: https://osrainci.ba E: os.rainci@montk.gov.ba