Nastava u prvom polugodištu počinje prvog radnog dana u septembru a završava poslednjeg radnog dana u decembru.

Zimski odmor, u skladu sa školskim kalendarom, za učenike redovne, paralelne i specijalne škole traje četiri sedmice, a ljetni odmor traje od završetka nastave u drugom polugodištu do početka nastave naredne školske godine.

Izuzetno, ministar može iz opravdanih razloga, za sve ili za pojedinu školu, donijeti drugačiju odluku o organizaciji nastave i odmoru učenika (vjerski praznici, vremenske prilike, epidemije i drugo).

Škola, u pravilu, organizuje nastavu u petodnevnoj radnoj sedmici.

Izuzetno, škola može, u okviru jedne subote u toku mjeseca, organizovati dodatnu nastavu, dopunsku nastavu, rad sekcija i rad učeničkih organizacija, kao i nadoknadu nastave u skladu sa odlukom Ministarstva.


RASPORED SMJENA I ZVONJENJA

INFORMATIVNI SASTANCI

RASPORED ČASOVA

EKSTERNA MATURA

UPIS U PRVI RAZRED

ZA NASTAVNIKE