INDEKS INKLUZIVNOSTI

 

Na početku školske 2021./2022. rađeno je istraživanje, odnosno procjena postojećeg stanja dimenzija inkluzivnosti. Ukupan broj ispitanika u istraživanju je 366. Anketirani su učenici, nastavnici i roditelji.

                                             Kategorija
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Ucenici 183 50.0 50.0 50.0
Nastavnici 37 10.1 10.1 60.1
roditelji 146 39.9 39.9 100.0
Total 366 100.0 100.0  
Pregled anketiranih učenika po razredima:

         razred

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid šesti 17 4.6 9.3 9.3
sedmi 51 13.9 27.9 37.2
osmi 56 15.3 30.6 67.8
deveti 59 16.1 32.2 100.0
Total 183 50.0 100.0  
Missing System 183 50.0    
Total 366 100.0    

Prioriteti koji proističu iz trogodišnjeg razvojnog plana su:

 

DIMENZIJA A – INKLUZIVNA KULTURA:

 1. Kvalitetnija uključenost učenika u školski život:
  • Donošenje pravila na nivou odjeljenja
   • prezentiranje pravila na roditeljskim sastancima
  • Upoznavanje učenika s pravima i obavezama (ČOZ) s naglašavanjem na higijenu toaleta
   • Upoznavanje roditelja na roditeljskim sastancima s pravim i obavezama učenika s naglaskom na higijenu toaleta
  • Uključiti učenike sa slabijim školskim uspjehom u školske aktivnosti
  • Formiranje heterogenih grupa po uspjehu
  • Upoznavanje učenika sa strategijama i tehnikama učenja

 

 1. Prvencija diskriminacije:
  • Razvijanje empatije i saradnje među učenicima
  • Jačanje roditeljskih kompetencija
  • Podsticati i njegovati prijateljstvo i jačati podršku
  • Primijeniti sociogramske postupke u VI razredu i drugim odjeljenima prema procjeni razrednika

 

 1. Približiti lokalnoj zajednici ulogu i značaj nastavnika u realizaciji odgojno-obrazovnog rada nastavnika (teme za stručno usavršavanje)

 

 1. Jačanje socijalnih kompetencija kod učenika

 

DIMENZIJA B – INKLUZIVNA POLITIKA

 1. Riješiti arhitektonske barijere za kretanje osobama sa tjelesnim smetnjama:
  • Prilagoditi ulaz u školu za osobe sa tjelesnim smetnjama
  • Rušenje arhitektonske barijere za kretanje kroz prizemlje hodnika
 2. Obezbijediti dodatnu pomoć učenju čitanja:
  • Pružiti podršku učenicima u razvoju čitalačkih vještina
  • Razvoj osjećaja pripadnosti školi (pozitivna slika o školi . doprinos dimenziji A)
 3. Podsticati odgovorno ponašanje i adekvatno reagovanje
  • Rad s učenicima (ČOZ – radionice, Vijeće učenika)
  • Rad s roditeljima (roditeljski, Vijeće roditelja)

DIMENZIJA C – INKLUZIVNA PRAKSA

 1. Osavremeniti nastavni proces:
  • Primjenjivati istraživačku nastavu
  • Primjenjivati programiranu nastavu
  • Primjenjivati individualiziranu nastavu i način rada
   • Individualizirati domaće zadaće
 1. Educirati nastavnike o savremenoj nastavi
 2. Uključiti učenike u međusobno ocjenjivanje
  • Poticati učenike na samoocjenjivanje i ocjenjivanje drugih učenika
 3. Objektivno ocjenjivanje učenika uvažavjući njihove sposobnosti i zalaganje (Pravilnik)

 

 1. Obezbijediti vršnjačku podršku u učenju

2.1. Ostvariti napredak u školskom uspjehu određivanjem i realizacijom podrške od strane učenika s abolji školskim uspjehom

 

 1. Nabaviti i modernizovati nastavna sredstva i pomagala
  • Opremanje sale nastavnim pomagalima
 • Obezbijediti adekvatna pomagala i nastavna sredstva u kabinetima radi realizacije kvalitetne i savremene nastave
 • Nabaviti „pametne table“

 

 1. Obezbijediti/koordinirati prevoz za učenike koji stanuju daleko od škole
  • Obezbijediti prevoz za čenike iz Lipovica koji mnogo pješače

 

 1. Poboljšati infrastrukturu (školske zgrade i školskih prostora)
  • Pokrenuti rad školske kuhinje
  • Utopljavanje objekta centralne škole
  • Utopliti salu
  • Odvojiti i proširiti parking prostor za nastavnike od parkinga za roditelje
  • Povezati fiskulturnu salu sa objektom škole (ušteda toplotne energije i eliminisanje problema vezanih za okupljanje ispred sale. Također, učenici putnici bi imali prostor za čekanje u slučaju vremenskih neprilika)
  • Odvajanje sistema zagrijavanja sjevernog i južnog dijela zgrade ventilom radi preraspodjele energije u korist sjevernih učionica
  • Promjena stolarije u PŠ Lipovice
  • Zamjena dijela dotrajalog učioničkog namještaja