Raspored razreda i odjeljenja po smjenama I polugodište

Centralna škola radi u dvije smjene.

Prva smjena počinje u 07:00 i traje do 12:05 sati

Prvi čas za prvi razred u prvoj smjeni počinje u 07:50 sati.

Druga smjena počinje u 13:00 i traje do 18:05 sati.

U područnoj školi Rainci Donji prva smjena počinje u 7.30, a druga u 12.30 sati.

U područnoj školi Lipovice u prvoj smjeni su sva odjeljenja. Kombinovana odjeljenja rade po kliznom rasporedu.

Raspored razreda i odjeljenja po smjenama II polugodište

Prva smjena počinje u 07:00 i traje do 12:05 sati.

Prvi čas za prvi i drugi razred u prvoj smjeni počinje u 07:50 sati.

Druga smjena počinje u 13:00 i traje do 18:05 sati.

U područnoj školi Rainci Donji prva smjena počinje u 7:30, a druga u 12:30 sati.

 

U područnoj školi Lipovice u prvoj smjeni su sva odjeljenja. Kombinovana odjeljenja rade po kliznom rasporedu.

Raspored odjeljenja po školskim objektima

Centralna škola: 1.a,b;
2.a,b;3.a,b;4.a,b;5.a,b; 6.a,b,c,; 7.a,b,c,; 8a,b,c; 9a,b,c.

Lipovice             1.d; 2.d; 3.d; 4.d; 5.d.    Kombinovana odjeljenja I/IV i II/III

Rainci D.            1.c; 2.c; 3.c; 4.c; 5.c.

Raspored zvonjenja centralna škola

PRVA SMJENA DRUGA SMJENA
1. čas 07:00 – 07:45 1. čas 13:00 – 13:45
2. čas 07:50 – 08:35 2. čas 13:50 – 14:35
3. čas 08:40 – 09:25 3. čas 14:50 – 15:35
4. čas 09:40 – 10:25 4. čas 15:40 – 16:25
5. čas 10:30 – 11:15 5. čas 16:30 – 17:15
6. čas 11:20 – 12:05 6. čas 17:20 – 18:05