ŠKOLSKI OBVEZNICI  
Na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju TK, čl.6, st. (2) koji glasi:
-Obavezno obrazovanje počinje u kalendarskoj godini u kojoj dijete do 1. septembra navršava 6 godina života i traje do navršene 15-e godine života.
Prema čl.6.st.(3)-Ministarstvo obrazovanja i nauke TK može na zahtjev roditelja, staratelja ili usvojitelja dozvoliti raniji početak obaveznog obrazovanja i za dijete koje do 31.decembra navršava 6 godina života, odnosno jednu godinu odgođenog početka obaveznog obrazovanja, ukoliko je to u najboljem interesu djeteta.
Za raniji početak obaveznog obrazovanja neophodno je pribaviti i mišljenje Komisije za upis.
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS PRVI RAZRED
1. Potvrda o mjestu prebivališta djeteta (CIPS), 
2. Ljekarsko uvjerenje djeteta, 
3. Izvod iz matične knjige (rodni list) djeteta, 
4. Rodni list jednog od roditelja ili staratelja.

Za djecu koja nisu boravila u predškolskim ustanovama bit će organizovan obavezan vid predškolskog odgoja i obrazovanja u prostorijama škola. Za obavezan vid predškolskog odgoja, roditelji prilikom upisa djeteta u prvi razred trebaju dostaviti izvod iz matične knjige rođenih za dijete (kopiju) i kopiju ljekarskog uvjerenja kao i Pedagoški karton.
N A Š I / P R V A Č I Ć I