JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “RAINCI GORNJI”

Mjesto: Rainci Gornji, Kalesija

Puni naziv škole:  Javna ustanova Osnovna škola “Rainci Gornji”

Adresa: Rainci Gornji bb,  75268 Rainci Gornji

Školsko područje – Mjesne zajednice: Rainci Gornji, Rainci Donji, Zates, Lipovice, Petrovice Gornje, Sarači

Direktor: Sadika Mehmedović

Telefon: +387 35 638 – 099

Pedagog- psiholog: Melisa Ćurtović, 

Telefon: +387 35 638 – 099

Sekretar: Dženisa Džambić Mehić

Telefon sekretara: +387 35 638 – 099

Fax: +387 35/638 – 099

Finansijski radnik: Sabina Hasanović

Telefon: +387 35 638 – 099

Fax: +387 35/638 – 099

Elektronska pošta: os.rainci@montk.gov.ba

Web stranica: osrainci.ba

Broj zaposlenih: 66

Nastavno osoblje: 56

Broj učenika: 561

Dječaci: 271

Djevojčice: 290