Dodatna nastava se organizira za one učenike koji iz pojedinih nastavnih predmeta pokazuju izuzetno dobre rezultate, koji pored propisanih nastavnih sadržaja žele proširiti svoja znanja i usavršiti određene vještine. Obično su to djeca koja su talentirana i nadarena za određene oblasti. Organizuje se iz svih nastavnih predmeta iz kojih se već tradicionalno organizuju takmičenja u lokalnoj zajednici. Na početku školske godine, tačnije od oktobra se izvodi dodatna nastava kada voditelj sekcije napravi plan i program rada koji se po potrebi i dorađuje i mijenja u toku školske godine. Evidencija se vrši kontinuirano i prati se zalaganje i uspjeh učenika.

Predmet   Svega Zaduženi nastavnici
IV V VI VII VIII IX
Bosanski jezik   15 15   Amira Gutić (VIII)

Omer Imamović (VII)

 

Matematika

 

15

 

15

 

15

 

 

30

 

75

Mujo Ramić (IX)

Muhamed Šmigalović (VII,VIII)

Izet (VI)

 

Fizika 30 15 45 Alma Kasapović (IX)

Elvira Sabitović (VIII)

Biologija 30 30 Bilal Huremović
Hemija 30 30 Sena Musić
Engleski jezik 30 30 Dženisa Halilovć
Njemački jezik 15 15 Enisa Mujanović
Historija 30 30 Asim Pilavdžić
Geografija 30 30 Senad Mešić
Vjeronauka 30 15 45

Rijad Imamović (IX)

Amina Fazlović (VIII)