Dopunska nastava se organizira i izvodi za one učenike koji u određenim nastavnim oblastima pokazuju slabije rezultate, odnosno za one učenike kojima su za neke nastavne teme potrebna dodatna objašnjenja. Nastava se izvodi s grupama učenika po principu individualizacije u svakom razredu

Predmet Godišnji fond časova Svega Zaduženi nastavnici
I II III IV V VI VII VIII IX
Bos.jez.

 

 

 

 

60

 

 

 

60

 

 

 

60

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

 

Amira Aljukić, Jasmina Aljić, Edina B, Nihada R., Ferida V., Sejdina P., Elizabeta M Muhamed S.,

NIhada Pjanić, Nedžad Džafić, Edina Džafić, Muhamed S, Suada Džananović, Subhija S., Enisa S., Aida Ćasurović, Enisa S

Matem.  

 

 

60

 

 

 

60

 

 

 

60

 

 

 

105

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

15

Amira Aljukić, Jasmina Aljić, Edina B, Nihada R., Ferida V., Sejdina P., Elizabeta M Muhamed S.,

NIhada Pjanić, Nedžad Džafić, Edina Džafić, Muhamed S, Suada Džananović, Subhija S., Enisa S., Aida Ćasurović, Enisa S

Izet Softić (VI), Mujo (IX),  Muhamed (VIII)

Hemija

 

30 30 Sena Musić
Engleski  

15

Nedžad Arnaut