Na ovoj stranici možete pronaći kompletan sadržaj iz nastavnog predmeta informatika za Osnovnu školu, kao i kompletan sadržaj dodatne nastave i vannastavnih aktivnosti iz informatike.


 5. RAZRED 
 6. RAZRED 
 7. RAZRED 
 8. RAZRED 
 9. RAZRED 
 PROGRAMIRANJE