Red.br. SEKCIJA Sedm.

fond sati

Zaduženi nastavnici
  NAUKA
1. Modelarska sekcija 0.5 Emir Berkovac
2. Maketarska sekcija 0.5 Emir Berkovac
3. Klub stranih jezika – engleski 1

1

Adisa Osmić

Nedžad Arnaut

4. Klub stranih jezika – njemački 0,5 Enisa Mujanović
  KULTURA I UMJETNOST
5. Smotra stvaralaštva (za 1.razred po PS) 4 Amira Aljukić, Jasmina Aljić, Edina Bukvar, Nihada Ramić
6. Hor 2 Nihad Mešić
7. Hor (mali) 1 Ferida Valjevac
8. Folklor od I-V      1 Sejdina Požegić
9. Ritmika 1

1

Džafić Edina

Nihada Pjanić

10. Likovna sekcija VI-IX 0,5

1

Mirela Mujanović

Mehmedalija Mehmedović

11. Likovna sekcija I-V 0.5

1

0.5

Hidajet Gutić

Havka Borogovac

Nihada Pjanić

12. Novinarska sekcija VI-IX 0,5 Edina Ahmetović
13. Recitatorska sekcija VI-IX 0,5 Amira Gutić
14. Literarna sekcija VI-IX 0,5 Amira Gutić
15. Dramska sekcija VI-IX 0,5 Omer Imamović
16. Recitatorska sekcija I-V 1

1

 

 

Hidajet Gutić

Havka Borogovac

17. Dramska sekcija od I-V 0.5

0.5

1

1

Amira Aljukić

Edina Bukvar

Enisa Suljkanović

Suada Džananović

18. Literarna sekcija od I-V 0.5

1

1

1

1

Edina Imamović

Enisa Suljkanović

Nedžad Džafić

Suada Džananović

Aida Ćasurović

19. Novinarska sekcija od I-V 0.5

1

Edina Imamović

Edina Džafić

20. Ilahije i kaside 0.5 Amina Fazlović
  SPORT
21. Nogomet 0,5 Šefik Suljkanović
22. Odbojka 1 Šefik Suljkanović
23. Atletika 1 Šefik Suljkanović
24. Košarka 0,5 Zijad Džafić
25. Stoni tenis 0,5 Šefik Suljkanović
  DRUŠTVENI ŽIVOT – ŽIVOT U ZAJEDNICI
26. Civitas 0,5 Halida Suljkanović
27. Ekološka sekcija 0.5 Senad Mešić
28. Cvjećarska 1 Subhija Suljkanović
29. MISLI MINE 0,25 Džemal Isić
30. Sekcija protiv droge, pušenja i alkohola 1

1

Elizabeta Mustafić

Subhija Suljkanović

31. Borba protiv nasilja 1 Nedžad Džafić
32. Saobraćajna sekcija 0.25 Džemal Isić
  46,5