Spisak odobrenih udžbenika za školsku 2023/2024

 O D O B R E N I   U D Ž B E N I C I

 

Kriterij za izbor učenika generacije

 K R I T E R I J   ZA IZBOR UČENIKA GENERACIJE 

 

Pravilnik o povredama discipline, postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti učenika, naknadi pričinjene materijalne štete, trajanju izrečene odgojno-disciplinske mjere, ublažavanju i ukidanju te posljedičnom odnosu na ocjene iz vladanja učenika u osnovnoj školi

 P R A V I L N I K